Zorgplan

In het zorgplan staat beschreven hoe de LOVK de leerlingenzorg vormgeeft. Binnen dit zorgplan wordt gewerkt volgens verschillende protocollen en stappenplannen.