Managementteam

Directeur-bestuurder Lienke van Dijk vormt met directeur Anita van Laren, coördinator ligplaatsonderwijs en zorg Annemieke Kik en coördinator afstandsonderwijs en innovatie Elzelien de Vormer het managementteam. Zij worden ondersteund door managementassistente Marjan Ottevanger.

 

Lienke van Dijk

Directeur - bestuurder

Verbinden, samenwerken en met elkaar het beste creëren voor de ontwikkeling van onze schipperskinderen

Met veel passie vertel ik iedereen altijd over het LOVK. Wat ben ik trots op deze bijzondere organisatie waar ouders, mentoren, leerkrachten en onderwijsassistentes met elkaar onderwijs op maat vormgeven voor schipperskinderen.

Als directeur-bestuurder van deze mooie organisatie geniet ik van de veelzijdigheid van deze bijzondere school. Het met elkaar buiten de box denken en gericht zijn op wat wél kan en het daarin maatwerk leveren geeft me veel energie. En vooral ook geniet ik van de mensen die het LOVK met elkaar maken tot wat ze is. Alle collega's en ook ouders, met ieder hun specifieke talenten zorgen ervoor dat ik elke dag met plezier mijn werk doe. Een dag is voor mij geslaagd als ik verbinding en samenwerking heb gehad met het team, ouders en externen, gericht op het einddoel: het optimaal ondersteunen van de ontwikkeling van het schipperskind. It takes a village to raise a child. De LOVK village is een warme en betrokken village. Daar gun je elk kind om te wonen, groeien en leren.

Ik ben bereikbaar via mail: lienke.vdijk@lovk.nl en telefonisch: 0610990215 (ook via WhatsApp)

 

 

Anita van Laren

Directeur 

Geloof in de groei van iedereen

 

Na acht jaar directeur te zijn geweest van een reguliere basisschool zag ik de LOVK als mijn uitdaging. Ik ben een andere koers gaan varen en heb daar nog geen minuut spijt van gehad! Het leiding geven aan een organisatie, met bevlogen leerkrachten, die meewerkt aan de instandhouding van het gezinsbedrijf, maakt mij dagelijks blij. Onze ouders zijn educatief partner waardoor zij dagelijks groeien in het lesgeven aan hun kind. Elke dag ervaren wij  dat de ontwikkeling van het kind daar wel bij vaart. Kan het mooier? De LOVK biedt ook haar medewerkers persoonlijke groei, daagt hen uit tot een leven lang leren. Hierdoor zijn de mentoren zeer ervaren begeleiders van het leerproces aan boord, zij bewegen met het kind mee en bieden passend onderwijs. Ouders en mentoren zorgen er voor dat ik trots ben op de LOVK!

Ik ben bereikbaar via mail: directie@lovk.nl en telefonisch: 0630230437 (ook via WhatsApp)

Annemieke Kik

Coördinator Ligplaatsonderwijs en Zorg

Leer een kind eerst dat hij geliefd is, pas dan leert hij al het andere.

In 2003 ben ik begonnen als leerkracht bij de LOVK. Sinds die tijd heb ik allerlei verschillende taken binnen de LOVK gehad, waarbij ik mijn huidige taak de meest geweldige vind. Het stukje extra zorg voor onze leerlingen waarbij de ontwikkeling soms iets minder vanzelfsprekend verloopt ligt mij na aan het hart. Ook de ondersteuning aan ouders en collega’s die ik daar in kan bieden doe ik met veel plezier. Dat is de reden dat ik naast mijn werk voor de LOVK de opleiding tot kindertherapeut, kindercoach en opvoedondersteuner heb afgerond. Hoe fijn is het als je samen met ouders en collega’s kinderen een heerlijke kleutertijd tijd bij de LOVK kunt bezorgen.

Ik ben bereikbaar via mail: annemieke.kik@lovk.nl en telefonisch: 0610990239 (ook via WhatsApp)

Elzelien de Vormer

Coördinator Afstandsonderwijs en Innovatie

De dingen die mij anders maken, zijn de dingen die maken wie ik ben

Ik ben Elzelien de Vormer. De trotse moeder van 3 zonen: Tommie, Michiel en Jasper. Ik ben geboren in Nederland maar opgegroeid in Zuid-Afrika. Vanwege mijn liefde voor het jonge kind en lezen, wist ik al snel dat ik juf wilde worden en dat ben ik nog steeds met veel plezier. Een van mijn lievelingsboeken als kind was van Winnie de Poeh waarin Knorretje zei : “De dingen die mij anders maken, zijn de dingen die maken wie ik ben.” En dat is een beetje mijn motto geworden, naar mijzelf, naar mijn kinderen, maar ook naar mijn mentorkinderen en hun ouders. Natuurlijk willen we dat onze kinderen zich goed ontwikkelen, maar iedereen doet het op zijn of haar eigen manier en in eigen tempo. En dat is goed. Dat maakt ons wie wij zijn. Uniek onszelf!

Ik ben bereikbaar via mail: elzelien.dvormer@lovk.nl en telefonisch: 0612343811 (ook via WhatsApp)

  

 

 

Anneke van IJken

Lid managementteam

Samen kom je verder dan alleen

Als klein meisje heb ik in een vriendenboekje geschreven als mijn liefste wens dat ik altijd op een schip wilde blijven wonen. Dit is tot nu toe gelukt. Samen met Rick en onze kinderen Sil en Imke woon ik op een historisch schip in het hart van Schiedam en gooien we wanneer mogelijk de touwen los om op pad te gaan of varen we mee op het vrachtschip waar Rick op vaart.

In 2010 ben ik bij het LOVK komen werken. Een heerlijke werkplek waarbij ik het werken met en voor jonge kinderen kan combineren met de wereld van de binnenvaart. Ik hou van afwisseling en heb dan ook allerlei verschillende taken. Zo sta ik een dag voor de klas op het Zwanenmeer in Krimpen, werk ik mee aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor aan boord en ben ik lid van het MT.

Wat word ik elke dag weer blij als ik onze schipperspeuters en – kleuters in de klas en op het plein met elkaar zie spelen. Wat genieten ze van het contact met elkaar en wat leren ze veel van elkaar! Zowel in de klas als daarbuiten bij mijn andere taken is duidelijk hoe hard we anderen nodig hebben om zelf tot ontwikkeling en (werk)plezier te kunnen komen. Samen kom je verder dan alleen!

Ik ben bereikbaar via mail: anneke.vijken@lovk.nl en telefonisch: 0610990221 (ook via WhatsApp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjan Ottevanger

Managementassistent

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

Mijn naam is Marjan Ottevanger. Vanaf mei 2022 werk ik als managementassistente op het landelijk bureau van de LOVK. Eerder werkte ik als managementassistente in het basisonderwijs en op verschillende andere plaatsen. Ook heb ik (lang geleden) als groepsleidster op het schippersinternaat in Werkendam gewerkt. Ik vind het ontzettend leuk om nu betrokken te zijn bij het onderwijs aan de schipperskinderen.

De meeste van mijn collega’s hebben direct contact met de kinderen en hun ouders. Als managementassistente is dat contact er veel minder. Op de achtergrond zet ik me er voor in dat alles binnen de organisatie goed loopt. Zo zorg ik er voor dat mijn collega’s zich helemaal kunnen richten op de kinderen en hun ouders en draag ik op mijn plek een steentje bij aan het onderwijs. Bij de LOVK gaat het per slot van rekening om de kinderen!

Samen zorgen we er voor dat er aan boord en op de ligplaatsscholen goed onderwijs gegeven wordt.

 Ik ben bereikbaar via mail: landelijk.bureau@lovk.nl en telefonisch: 0610990227 (ook via WhatsApp)