Dit is het strategisch beleidsplan 2023 – 2027 van het LOVK.

Dit plan is onderdeel van het schoolplan en bevat de uitwerking van de doelen voor de planperiode.

De visual op de voorkant van ons plan, zie hierboven,  laat prachtig zien waar we voor staan en wat we willen bereiken.

Samengevat richten we ons als LOVK op ‘bloei door focus en keuzes’.

De kern van deze focus zal gericht zijn op het versterken van de kwaliteit van het zicht op de ontwikkeling van de kinderen en op de versterking van de begeleiding van de ouders bij het lesgeven aan boord.

Het LOVK ademt innovatie, dus de genoemde focus zal hand in hand gaan met de ontwikkeling van het lespakket voor groep 1 en 2 met daarbij digitale ondersteuning van de ouders.    

 In het overzicht met de doelen staan bij de verschillende jaren kruisjes achter het doel.

Aan veel doelen wordt doorlopend gewerkt.

Het kruisje in een specifiek jaar betekent dat er in dat jaar gekeken wordt of het doel (deels) bereikt is.

 Fijn dat u interesse heeft voor het lezen van ons strategisch beleidsplan.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben of input willen leveren, dan nodigen we u van harte uit om met ons in gesprek te gaan.