Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn bij de LOVK educatief partner, waardoor veel waarde gehecht wordt aan de mening van ouders over ons onderwijs. Vierjaarlijks wordt de mening van ouders uitgebreid bevraagd.