Ligplaatsschool
Het Zwanejong

adres
Geldelozepad 46 - 48
3311 WE Dordrecht
tel. 0610990224

schooltijden en juffen 
Elke dag (ook woensdag) van 9.00 uur tot 15.00 uur. Op maandag en vrijdag staat juf Ingrid voor de klas en op dinsdag tot en met donderdag juf Francina. Zij worden geassisteerd door juf Rulinde, de onderwijsassistent.

meenemen
Fruit en/of drinken voor de ochtend, lunchpakket en drinken voor tussen de middag. Gymschoenen voor de gymles.

wennen
Kinderen vanaf 3 jaar en 4 maanden kunnen, in overleg met de leerkracht, één of enkele dagdelen( maximaal 5) komen wennen mits het kind er emotioneel aan toe is.

 

 

 

vakanties schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 14-10 t/m 22-10
Kerstvakantie: 23-12 t/m 07-01
Voorjaarsvakantie: 17-02 t/m 25-02
Goede Vrijdag/Pasen: 29-03 t/m 01-04
Meivakantie: 27-04 t/m 11-05 
Koningsdag: 27-04 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdag: 9 t/m 10 mei (valt in de meivakantie)
Pinksteren: 20-05
Zomervakantie: 13-07 t/m 25-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemlessen

Adres zwembad
Optisport Dordrecht Sportboulevard
Fanny Blankers-Koenweg 10
3318 AX Dordrecht
tel. 078-7111600


Zwemmen op woensdag
vertrek van school om 13.30 uur
terug op school om 15.00 uur

ouders mogen bij de zwemles aanwezig zijn en kunnen hun kind na afloop van de zwemles mee nemen.

 

 

schoolarts
Twee keer per jaar bezoekt de schoolarts Het Zwanejong. De betreffende data worden via VarenderWijs doorgegeven. In overleg met de mentor is het mogelijk om tussentijds een afspraak te maken met de schoolarts.

 

Regeling leerlingenvervoer naar Het Zwanejong in Dordrecht

Als u niet in de directe omgeving van Het Zwanejong ligt, is er de mogelijkheid dat uw kind wordt opgehaald met een schoolbus. Indien het voor u niet mogelijk is om uw kind zelf naar het Zwanejong in Dordrecht te brengen of te halen omdat u geen auto ter beschikking heeft, kunt u gebruik maken van onze schoolbus. Wij proberen letterlijk en figuurlijk dichtbij u te komen. Dus: gewoon instappen!

De kosten voor het busvervoer bedragen heen en weer 1 euro per dag. Bent u voor een zeer lange aaneengesloten periode, het gaat om meerdere maanden, aangewezen op vervoer, dan kunt u met school spreken over een aangepaste regeling voor de kosten.

De schoolbus rijdt elke dag op afroep. U dient dus van te voren te bellen/
tel. 06 10990224. Dat kan de avond van te voren, zo mogelijk tussen 18.30 -19.00 uur en op de dag zelf tussen 7.15 - 7.45 uur. 

U begrijpt dat door onvoorziene omstandigheden, zoals mist, gladheid en stremmingen het kan voorkomen dat de bus niet zal rijden. U wordt daarvan op de hoogte gesteld.

Als u in de loop van de dag van ligplaats verandert, dan kunt u de school bellen.
tel. 06 10990224.

Jaarplanner schooljaar 2023-2024 is te vinden op de homepagina van VarenderWijs