Mentoren

Rieke Voorstad-Vianen

Specialist Ouderbetrokkenheid

'Together Everyone Achieves More' - TEAM

Ik ben getrouwd met Rob en trotse moeder van Marijn. Daarnaast heb ik drie stiefdochters. Ik ben vanaf 1995 werkzaam in het onderwijs en in 2007 gestart bij de LOVK. 

Via de Master Educational Needs heb ik mij gespecialiseerd in Ouderbetrokkenheid. Zoals bovenstaande quote weergeeft, geloof ik dat door samen te werken zowel de ouder, de mentor als het kind meer kunnen bereiken. Daarnaast zoek ik ook de samenwerking met de BSOS-scholen waar veel van onze kinderen hun schoolloopbaan vervolgen.

Met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook als het moeilijk wordt, vind ik heel belangrijk. Samen met de ouder zoeken naar onderwijsmogelijkheden die het best aansluiten bij zowel de mogelijkheden van het kind als die van de ouder. 

Ik ben bereikbaar via mail: rieke.voorstad@lovk.nl en telefonisch: 0612343810 (ook via WhatsApp)

Titia Wiegers

wat je met plezier leert, vergeet je nooit (Alfred Mercier)

Sinds januari 2016 werk ik met veel plezier op locatie het Zwanenest in Zwolle. Voor die tijd werkte ik als leerkracht en remedial teacher op basisschool Het Carillon in Zwolle. Hier raakte ik betrokken bij de schipperswereld. Ik kreeg schipperskinderen in de klas en maakte kennis met hun ouders. Een interessante en tot dan toe voor mij onbekende doelgroep. De kans die ik kreeg om bij de LOVK te gaan werken heb ik met beide handen aangegrepen. Ik vind het een erg leuke, afwisselende baan en vind het een voorrecht om, samen met ouders, varende kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.

Ik ben bereikbaar via mail: titia.wiegers@lovk.nl en telefonisch: 0610028756 (ook via WhatsApp)

Anneke van IJken

Samen spelen en leren!

Ik werk als leerkracht op het Zwanenmeer en op het Zwanejong. Daarnaast begeleid ik als mentor nog een aantal kinderen bij het leren aan boord.

Ik geniet van het werken met de groepen kinderen in de klas, maar vind het ook erg belangrijk om oog te hebben voor hun individuele wensen en behoeften. Ik wil dat ieder kind zich bij mij in de klas of tijdens een boordbezoek op zijn gemak voelt en zich vanuit die veiligheid verder kan ontwikkelen. Door samen met de kinderen te spelen en te leren en hen uit te dagen op hun eigen niveau zorgen we dat alle kinderen genieten van ons ligplaatsonderwijs!

Ik ben bereikbaar via mail: anneke.vijken@lovk.nl en telefonisch: 0610990221 (ook via WhatsApp)

Margreeth Radenborg

Kinderen kleuren je dag

Ik ben moeder van Noah en Rebecca en vrouw van Clements. Ik houd van mensen en van kinderen in het bijzonder. Sinds 1994 ben ik juf, de leukste baan op aarde. Geen dag is hetzelfde. Eerst een aantal jaren in Rotterdam-Zuid, later in het centrum van Rotterdam.

 Ik werk sinds 2007 voor de LOVK, als leerkracht en als mentor. Vooral het gedrag van kinderen maakt mij nieuwsgierig. Wat zit er achter gedrag? Daarom ben ik in 2014 gestart met een opleiding tot kindercoach en zet ik mijn verworven kennis dagelijks in voor de kinderen van de klas.

Ik ben bereikbaar via mail: margreeth.radenborg@lovk.nl en telefonisch: 0610028706 (ook via WhatsApp)

Ingrid Heuseveldt

Als iets niet lukt heb je niet gefaald maar geleerd.

Ik ben Ingrid Heuseveldt. Samen met mijn man en 2 kinderen wonen wij in Dordrecht. Ik kom uit een echte onderwijsfamilie. Al vanaf de kleuterschool wist ik wat ik wilde worden: JUF(dat kon niet missen natuurlijk)

Na de pabo heb ik 17 jaar op een basisschool gewerkt en 5 jaar geleden heb ik de overstap naar de LOVK gemaakt. Iedere dag geniet ik met volle teugen van de kinderen.

Het allerbelangrijkste is dat ze het naar hun zin hebben en zich veilig voelen. Open staan voor de kinderen en ze “warmte” geven, dáár gaat het om. Als iets niet gelijk lukt hebben de kinderen niet gefaald maar geleerd. Dat is iets wat ik de kinderen mee wil geven.

Ik ben bereikbaar via mail: ingrid.heuseveldt@lovk.nl en telefonisch: 0612343807 (ook via WhatsApp)

Irene Kesting

…als ik ouders zie groeien in het lesgeven word ik daar echt blij van!

Jarenlang ben ik juf geweest op het Zwanejong en nu mentor van heel veel leuke kinderen en hun ouders.

Vroeger ben ik ook juf geweest van mijn eigen kind aan boord van ons schip. Dat was een dochter die altijd wel wilde knutselen en tekenen en voorgelezen wilde worden. Ik werkte met een grote bruine envelop waar de “Kleuter aan boord” opdrachten in zaten, dat vond ze ook allemaal leuk en ik ook ….want ik was juf.

Wat een geluk is het ook als je voorbeeldige kinderen in je klasje aan boord hebt en mama het lesgeven leuk vindt.

Maar… het kan ook anders. Je kunt heel wat met je kind te stellen hebben als ze in hun hoofdje  denken: …ja maar, jij bent mijn juf niet…jij bent mama. Ik heb bewondering gekregen voor ouders die niet opgeven en die ik zie groeien in het lesgeven.

Ik ben bereikbaar via mail: irene.kesting@lovk.nl en telefonisch: 0610438742 (ook via WhatsApp)

 

Tineke Albregts

Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf

Van kuikentje naar kloeke kip… Grappig, ondeugend, nieuwsgierig, lief, eigenwijs, vrolijk.. kinderen hebben het allemaal. Als mentor wil ik u helpen bij de ontdekkingsreis van uw kind. Wat voor karakter heeft uw kind, hoe leert uw kind en wat heeft het nodig om verder te komen. Mijn uitgangspunt is dat u als ouders uw kind het beste kent en het beste wilt voor uw kind.

Ik vind het heel mooi om vanuit mijn ‘onderwijsoog’ met u als ouders mee te denken en mee te kijken wat het beste is voor uw kuikentje, zodat het kan uitgroeien tot een kloeke kip.

Ik ben bereikbaar via mail: tineke.albregts@lovk.nl en telefonisch: 0612343806 (ook via WhatsApp)

Mariella Heijens

Juf zijn is…stil staan bij de verwondering van het jonge kind.

Ik kan enorm genieten van de boordbezoeken waar ik veelal als een koningin wordt ontvangen. De verwondering op de gezichten van de kinderen als ik met een vol krat met speelgoed, boeken en knutselmateriaal  binnen kom aan boord is met geen pen te beschrijven zo mooi. De boordbezoeken noem ik dan ook met recht de kers op de taart van mijn werk als mentor.

Maar een lach op mijn gezicht krijg ik ook wanneer ik een foto ontvang van mijn mentorleerling  met de stethoscoop om en Knuffie erbij want hij moest onderzocht worden door de dokter.. Of wanneer ik werkjes ontvang van het afgeronde thema en er zit een hele mooie ik-tekening bij… Kortom verwondering, ook bij mij...

Ik ben bereikbaar via mail: mariella.heijens@lovk.nl en telefonisch: 0610990218 (ook via WhatsApp)

Elzelien de Vormer

De dingen die mij anders maken, zijn de dingen die maken wie ik ben

Ik ben Elzelien de Vormer. De trotse moeder van 3 zonen: Tommie, Michiel en Jasper. Ik ben geboren in Nederland maar opgegroeid in Zuid-Afrika. Vanwege mijn liefde voor het jonge kind en lezen, wist ik al snel dat ik juf wilde worden en dat ben ik nog steeds met veel plezier. Een van mijn lievelingsboeken als kind was van Winnie de Poeh waarin Knorretje zei : “De dingen die mij anders maken, zijn de dingen die maken wie ik ben.” En dat is een beetje mijn motto geworden, naar mijzelf, naar mijn kinderen, maar ook naar mijn mentorkinderen en hun ouders. Natuurlijk willen we dat onze kinderen zich goed ontwikkelen, maar iedereen doet het op zijn of haar eigen manier en in eigen tempo. En dat is goed. Dat maakt ons wie wij zijn. Uniek onszelf!

Ik ben bereikbaar via mail: elzelien.dvormer@lovk.nl en telefonisch: 0612343811 (ook via WhatsApp)

Marjolein van der Jagt

Uitgaan van datgene wat mogelijk is en wat goed gaat…

Mijn werkervaring vóór ik bij de LOVK kwam, is divers. Met zowel een PABO-diploma als een diploma HBO-orthopedagogiek op zak, heb ik gewerkt in de reguliere kinderopvang, dagbehandeling voor jonge kinderen met gehoor-, en/of spraaktaalmoeilijkheden, pedagogische thuisbegeleiding van gezinnen die te maken hebben met een kind met een verstandelijke beperking en in het speciaal onderwijs (ZMLK-school). Sinds 2007 werk ik met veel plezier bij de LOVK, een bijzondere vorm van regulier onderwijs. Wat ik in de begeleiding van mensen geleerd heb, is om uit te gaan van datgene wat (wèl) mogelijk is en wat goed gaat. Dat geeft energie om te groeien en zelfvertrouwen om moeilijkere dingen aan te (durven) gaan. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

Ik ben bereikbaar via mail: marjolein.vdjagt@lovk.nl en telefonisch: 0612343808 (ook via WhatsApp)

Willeke van Dijke

Mijn passie is om de kinderen die bij ons langszij komen, een duidelijke koers te laten varen, zodat ze in goed vaarwater terechtkomen

Mijn naam is Willeke van Dijke. Ik ben geboren en getogen in Vlissingen, gelegen aan de Westerschelde. Na de PABO heb ik heel wat jaren met plezier lesgegeven in het basisonderwijs.

Nu werk ik al diverse jaren bij de LOVK als mentor.

Ik vind het een voorrecht om onderwijs te geven aan varende kinderen. De samenwerking met ouders ervaar ik als erg positief! Het met elkaar VoortVarend bezig zijn geeft mij voldoening!

Ik ben bereikbaar via mail: willeke.vdijke@lovk.nl en telefonisch: 0610561207

Margreet van der Zwan

‘Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer’

‘De moeder de vrouw’ was het thema van de Boekenweek van 2019. Het zinnetje komt uit een gedicht van Martinus Nijhoff. Een stoere vrouw, die ook nog eens moeder is. Ik vind het een voorrecht dat ik deze vrouwen een beetje mag bijstaan in het onderwijs geven aan hun jonge kinderen. Vrouwen die misschien zelf helemaal niets hebben met lesgeven en nooit juf zouden willen zijn. Ik vind het dapper dat ze het toch proberen!

Mijn naam is Margreet van der Zwan-ten Hove. Ik ben getrouwd met Arie van der Zwan en moeder van Marie-Anne, Maurits, Hanna-Lynn, Charlotte en Pieter. Een heel aantal jaren heb ik op verschillende peuterspeelzalen en basisscholen invalwerk gedaan, onder andere op de ligplaatsschool ’t Zwanejong. Over de vraag of ik ook mentor wilde worden van een aantal kinderen hoefde ik niet lang na te denken. Ik geniet van de samenwerking met deze bijzondere vrouwen en moeders.

Ik ben bereikbaar via mail: margreet.vdzwan@lovk.nl en telefonisch: 0611507980 (ook via WhatsApp)