Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Marlies Feenstra (penningmeester)

Mijn naam is Marlies Feenstra ik ben werkzaam als vervangend ouderlid in de MR sinds schooljaar 2016/2017. Samen met mijn man Hilfred Feenstra en de kinderen Olaf en Esmee varen wij op M/s Cigno Minore. Toen ik een oproep zag van de MR dat ze nog ouderleden zochten, was ik gelijk enthousiast. En dat ben ik nog steeds! Het is erg interessant om mee te krijgen wat er achter de schermen allemaal gebeurt en zelf mee te kunnen denken in de processen. Ik vind het erg leuk om een actieve rol te vervullen voor mijn kinderen in hun schooltraject. Het is prachtig om te zien en te voelen met hoeveel passie en profesionaliteit iedereen werkt voor de LOVK. De komende jaren zal ik met plezier een rol vervullen binnen de MR. 

Marlies is telefonisch te bereiken via: 06 29511945

Judith Leunis (notulist)

Ik ben Judith Leunis. Ik vaar met mijn man en twee kinderen (Rosa van 6 en Armin van 3 jaar) op de m/s Avalon.

Sinds dit schooljaar (2019/2020) zit ik in de MR als plaatsvervangend ouder. Mijn dochtertje heeft de afgelopen drie jaar regelmatig ligplaatsschool Het Zwanejong bezocht en ik heb haar aan boord zelf les geven.

Dit schooljaar start zij op het schippersinternaat in Zwijndrecht. Armin zal ik de komende 3 jaar weer les gaan geven en hopelijk zo veel als mogelijk naar Het Zwanenjong kunnen brengen.

Ik vind het belangrijk wat het LOVK voor schippersouders doet, want zo kunnen onze kinderen zo lang mogelijk bij ons aan boord blijven wonen en hoeven ze niet met vier jaar al naar school en internaat. Dit is ook mijn voornaamste reden om een steentje bij te dragen, namens hopelijk alle andere schippersouders, door deel te nemen aan de MR. Het ligt eigenlijk een beetje buiten mijn straatje, maar juist daarom lijkt het mij een mooie uitdaging en hopelijk is het ook heel leerzaam.

Judith is telefonisch bereikbaar op: 0610607080

 

 

 

Catharina den Ouden (secretaris)

Mijn naam is Catharina den Ouden. Samen met mijn man Teunis varen wij op het MVS. Lansingh. Siem, onze oudste zoon, is afgelopen december 6 jaar geworden en verlaat in juli 2020 het LOVK.     Isa onze dochter is 4 jaar en hoopt het aankomende schooljaar nog geregeld de ligplaatsscholen te bezoeken. En als alles goed gaat wordt juli  2020 ons derde kindje geboren.

Ik zit sinds schooljaar 2018-2019 in de MR. Het eerste jaar draaide ik mee als plaatsvervangend ouderlid, dit beviel zo goed dat ik in het schooljaar 2019-2020 vast ouderlid ben geworden. Ik heb de taak van secretaris op mij genomen. Ik vind het erg leuk om op deze manier meer betrokken te zijn bij de LOVK, en zo meer kennis te hebben van de organisatie in zijn geheel. De manier waarop de LOVK betrokken is bij onze kinderen, ervaar ik als zeer positief! Nooit is iets te veel gevraagd, en er wordt door de mentor alles gedaan om het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor onze kinderen. Ik hoop nog een tijd deel uit te maken van de MR zodat ik zelf een klein beetje bij kan dragen aan deze goed georganiseerde organisatie.

Willeke Vat (plaatsvervangend ouder)

Mijn naam is Willeke Vat. Met mijn man, Maurits, en onze kinderen, varen wij op ms Confide. Nathan, Joël en Mirthe zitten al op het internaat. Met onze jongste, Tess, ben ik net aan Voorsprong begonnen, dus we gaan weer door met de lespakketten van het LOVK. Sinds 2019 zit ik in de MR. Ik had niet echt een idee van wat me te wachten stond, maar er werd enthousiast over gesproken. En dat klopt, ik vind het een uitdaging om nieuwe dingen te leren,  om samen met ouders en leerkrachten me in te zetten voor onze school, in een fijne sfeer. Dat hoop ik nog een aantal jaar te doen. 

Willeke is telefonisch bereikbaar op: 0633650556

 

vacature plaatsvervangend ouderlid

Leerkrachtgeleding

Anneke van IJken (voorzitter)

Hallo, ik ben Anneke van IJken en werk sinds 2010 bij de LOVK. Ik ben groepsleerkracht en mentor. In september 2016 ben ik lid geworden van de MR en heb de taak van voorzitter op me genomen. Ik vind het erg interessant om mee te denken over de koers van de LOVK en een inkijkje te hebben in hoe onze school georganiseerd. Het is ontzettend leerzaam en de vergaderingen verlopen in een goede sfeer waardoor we als MR ook echt het idee hebben dat we er toe doen en ons samen voor de varende kinderen inzetten.

Anneke is telefonisch te bereiken op: 06 10990221

Titia Wiegers (lid)

Mijn naam is Titia Wiegers en sinds januari 2016 werk ik met veel plezier op locatie het Zwanenest in Zwolle. Voor die tijd werkte ik als leerkracht en remedial teacher op basisschool Het Carillon in Zwolle. De medezeggenschap wordt voor mij een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. Het lijkt me interessant om, samen met ouders en collega’s, mee te denken over beleidszaken en de belangen te behartigen voor de achterban. Ik ga mijn best doen! Hartelijke groeten en tot ziens.

 

Titia is telefonisch te bereiken op 06 10028756

Ingrid Heuseveldt (lid)

Ik ben Ingrid Heuseveldt en werk sinds 2012 bij de LOVK. Ik sta voor de klas en ik mag een aantal mentorkinderen begeleiden.  In september 2018 ben ik lid geworden van de MR. Het eerste jaar was erg leerzaam, omdat ik het voorzitterschap van mijn zwangere collega over moest nemen. Ik hoop de komende jaren om samen met collega's en de ouders een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op de LOVK. Het onderwijs blijft veranderen en groeien en het is belangrijk dat we daar met z'n allen het beste uit blijven halen. Ook voor onze schipperskinderen.

Ingrid is telefonisch te bereiken op: 0612343807