Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Wimke de Vries (secretaris)

Hoi, Ik ben Wimke de Vries en vaar samen met mijn man Stefan en 3 kinderen op de MTS Forens.
Ik vind het erg fijn om nauw betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de LOVK en de kinderen! Daarom was het bijna 1 jaar geleden de uitgelezen kans om bij de MR te gaan, waar ik de taak van secretaris mag vervullen. Het is heel leerzaam en doe het met veel plezier!

Wimke is telefonisch te bereiken op: 06 10560793

Stephanie Fromm-Verschuren

Hallo ik ben Stephanie Fromm-Verschuren en vaar op de ms Vivadero R. Ik ben moeder van Giovanni (5) en Dylano (4). Sinds het schooljaar 2015/2016 ben ik MR-lid bij de LOVK. Ik vind het onderwijs erg belangrijk voor onze kinderen en ik wilde graag wat meer betrokken zijn bij de school. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan de organisatie. Ik ben verantwoordelijk voor het bijhouden van de verschillende reglementen binnen de organisatie.

Stephanie is telefonisch te bereiken op: 06 30432271

Kerstin Geurtsen

Mijn naam is Kerstin Geurtsen-Haase. 15 jaar werk ik nu in de zeilende passagiervaart. Onze kinderen (6 en 9jaar) varen van maart t/m november, rond 170 dagen per jaar met ons mee. Groep 1,2 en 3 volgen ze het lespaket van de LOVK, vanaf 7jaar stappen ze over naar het duitse schoolsysteem, omdat ze ook tweetalig opgroeien. Wat een groot geluk voor ons zoveel tijd samen te beleven! Dankszij de LOVK krijgen varende kinderen niet alleen een goede start in hun schoolleven maar ook en groot aanbod aan spelletjes, knutselwerken, liedjes en verhalen. Ik hoop dat ook in de toekomst veel varende families samen onderweg zijn! Om daar een steentje aan bij te dragen ben ik lid van de MR geworden.

Kerstin is telefonisch te bereiken op: 06 18893015

Marlies Feenstra (eerste plaatsvervangende ouder)

Mijn naam is Marlies Feenstra ik ben werkzaam als vervangend ouderlid in de MR sinds schooljaar 2016/2017. Samen met mijn man Hilfred Feenstra en de kinderen Olaf en Esmee varen wij op M/s Cigno Minore. Toen ik een oproep zag van de MR dat ze nog ouderleden zochten, was ik gelijk enthousiast. En dat ben ik nog steeds! Het is erg interessant om mee te krijgen wat er achter de schermen allemaal gebeurt en zelf mee te kunnen denken in de processen. Ik vind het erg leuk om een actieve rol te vervullen voor mijn kinderen in hun schooltraject. Het is prachtig om te zien en te voelen met hoeveel passie en profesionaliteit iedereen werkt voor de LOVK. De komende jaren zal ik met plezier een rol vervullen binnen de MR. 

Marlies is telefonisch te bereiken via: 06 29511945

Jacqueline van Wijngaarden (tweede plaatsvervangende ouder)

Ik ben Jacqueline van Wijngaarden, getrouwd met Pieter en mama van drie prachtige kinderen. Met ons gezin varen wij op ms ‘Daybreak’. Sinds afgelopen schooljaar zit ik als plaatsvervangend ouderlid in de MR. Met onze oudste kinderen hebben we de ervaring al opgedaan dat het ontzettend belangrijk is dat ze aan boord goed onderwijs ontvangen. En met het nieuwe Voortvarend is het voor de kinderen en ook voor ons als ouders nog leuker geworden! Ik vind het belangrijk dat dit zo blijft, daarom zet ik me graag in voor de MR. We hebben een leuk en enthousiast MR-team dat jullie met veel plezier wil vertegenwoordigen.

Jacqueline is telefonisch bereikbaar op: 06 29731810

Leerkrachtgeleding

Anneke van IJken (voorzitter)

Hallo, ik ben Anneke van IJken en werk sinds 2010 bij de LOVK. Ik ben groepsleerkracht en mentor. In september 2016 ben ik lid geworden van de MR en heb de taak van voorzitter op me genomen. Ik vind het erg interessant om mee te denken over de koers van de LOVK en een inkijkje te hebben in hoe onze school georganiseerd. Het is ontzettend leerzaam en de vergaderingen verlopen in een goede sfeer waardoor we als MR ook echt het idee hebben dat we er toe doen en ons samen voor de varende kinderen inzetten.

Anneke is telefonisch te bereiken op: 06 10990221

Titia Wiegers (secretaris)

Mijn naam is Titia Wiegers en sinds januari 2016 werk ik met veel plezier op locatie het Zwanenest in Zwolle. Voor die tijd werkte ik als leerkracht en remedial teacher op basisschool Het Carillon in Zwolle. De medezeggenschap wordt voor mij een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. Het lijkt me interessant om, samen met ouders en collega’s, mee te denken over beleidszaken en de belangen te behartigen voor de achterban. Ik ga mijn best doen! Hartelijke groeten en tot ziens.

 

Titia is telefonisch te bereiken op 06 10028756

Drea Severins (penningmeester)

Mijn naam is Drea Severins en ik werk als mentor vanuit de locatie te Maasbracht.
Ik ga nu het zesde jaar in als lid van de MR.
Op het moment is mijn taak penningmeester.
Ik ben lid geworden van de MR omdat het mij leuk leek om mee te kunnen denken, te adviseren of mee te beslissen met het beleid van de LOVK.
Doordat er een fijne en open communicatie is tussen het bestuur, de directie en de MR is ook alles bespreekbaar.

Drea is telefonisch te bereiken op: 06 10990224