Bestuursleden

Mevrouw drs Wilma Rijndorp-Kreft (voorzitter)

Personeel & Organisatieadviseur, werkzaam voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang en aan onderwijs gerelateerde organisaties als adviseur en als interim adviseur, directeur of projectleider. Sinds 1993 werkzaam bij Dyade Dienstverlening Onderwijs, afdeling Advies. Voormalig lid MR en GMR van de basissschool van haar zoons. Voormalig lid oudervertegenwoordiging kinderopvang. Sinds augustus 2014 voorzitter van het bestuur van de LOVK.

Mevrouw Anita van Toor – van de Geer (penningmeester)

Woont na vijftien jaar gevaren te hebben sinds 2006 aan de wal, werkzaam als assistent financieel controller. Daarvoor van 2002 tot en met 2005 lid, en gedeeltelijk voorzitter van de MR van de LOVK. Vanaf 2006 tot 2012 voorzitter van de MR van de basisschool van haar kinderen. Vanaf 2007 tot 2014 bestuurslid van Stichting CENSIS namens de LOVT. Sinds 2012 bestuurslid / penningmeester van de LOVK.

De heer Kees Bregman (secretaris)

Komt uit een echt onderwijs gezin, is zijn loopbaan begonnen in het zakenleven. Sinds 1993 werkzaam in de schippers-internaten branche. De eerste zeven jaar als groepsleider bij de Driemaster, daarna in het management waarvan de laatste acht jaar als locatie verantwoordelijke bij Eben-Haëzer één van de twee schippersinternaten behorend bij de stichting Limena. Heeft een passie om schipperskinderen het “Beste Na Thuis” te laten ervaren. Zit sinds vorig jaar ook in de raad van toezicht van Royal Kids Care, onderdeel van Royal Kids Home, een vrij nieuwe speler in de kinderopvang en zorg aanbieder. Is graag ondernemend en verbindend bezig. Sinds 2016 bestuurslid van de LOVK.

De heer Karel Schreurs (lid)

Zelfstandig ondernemer advisering, coaching en cursuswerk. Tevens actief in de topsport als trainer en manager. Eerder werkzaam in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs als docent en later landelijk directeur KSCC.  Heeft bestuurlijke ervaring als secretaris van de LSOVK (1988-1996).  Sinds 2007 bestuurslid van de LOVK.

Mevrouw Diana de Korte - Seinen (ouderlid)

Vaart met haar gezin op de m.s. Onderneming als zelfstandig ondernemer. In 2007 heeft zij haar studie leerkracht voor basisonderwijs afgerond en wil met deze kennis haar steentje bijdragen in het voor haar nog nieuwe bestuur van het LOVK. Vanaf 2010 vervangend bestuurslid geweest. Vanaf augustus 2014 bestuurslid/ouder van de LOVK.

Mevrouw Clarissa Schapers – Koppelaars (vervangend ouderlid)

Vaart met man kinderen en schoonouders op m.s. Fixut Maris als zelfstandig ondernemer in de binnenvaart. Van 2009 tot 2013 lid van de MR geweest waarvan twee jaar als voorzitter.  Wil via deze weg verbonden blijven met de LOVK omdat zij de LOVK een hele goede organisatie vindt. Sinds augustus 2014 vervangend bestuurslid voor Mevr. D. Seinen.