Bestuursleden

Mevrouw drs Wilma Rijndorp-Kreft (voorzitter)

Personeel & Organisatieadviseur, werkzaam voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang en aan onderwijs gerelateerde organisaties als adviseur en als interim adviseur, directeur of projectleider. Sinds 1993 werkzaam bij Dyade Dienstverlening Onderwijs, afdeling Advies. Voormalig lid MR en GMR van de basissschool van haar zoons. Voormalig lid oudervertegenwoordiging kinderopvang. Sinds augustus 2014 voorzitter van het bestuur van de LOVK.

Mevrouw Betty Knol (penningmeester)

Geboren als schipperskind heeft ze ruim tien jaar gevaren. Haar kinderen hebben de LOVK-scholen bezocht en als betrokken ouder heeft ze ook zelf gewerkt met de lespakketten van het LOVK. In de periode van 2000 tot 2004 is ze bestuurslid geweest van het LOVT en een korte periode plaatsvervangend bestuurslid voor het LOVK. Na deze periode is ze als administratief en financieel medewerker werkzaam geweest bij verschillende maritieme organisaties. Bestuurservaring heeft ze opgedaan als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex in Dordrecht. Omdat ze zich verbonden voelt met de binnenvaart en het van essentieel belang vindt dat de schipperskinderen goed onderwijs aan boord kunnen krijgen heeft zij besloten per 1 augustus 2020 toe te treden tot het LOVK bestuur.

De heer Kees Bregman (secretaris)

Komt uit een echt onderwijs gezin, is zijn loopbaan begonnen in het zakenleven. Sinds 1993 werkzaam in de schippers-internaten branche. De eerste zeven jaar als groepsleider bij de Driemaster, daarna in het management waarvan de laatste acht jaar als locatie verantwoordelijke bij Eben-Haëzer één van de twee schippersinternaten behorend bij de stichting Limena. Heeft een passie om schipperskinderen het “Beste Na Thuis” te laten ervaren. Zit sinds vorig jaar ook in de raad van toezicht van Royal Kids Care, onderdeel van Royal Kids Home, een vrij nieuwe speler in de kinderopvang en zorg aanbieder. Is graag ondernemend en verbindend bezig. Sinds 2016 bestuurslid van de LOVK. De secretaris van het bestuur is te bereiken via email: bestuur@lovk.nl

 

De heer Koen van de Genugten (lid)

Is onderwijsman in hart en nieren. Schoolleider op twee verschillende scholen bij SKOBA. Spannend, toekomst gericht onderwijs drijft hem om zich vast te bijten in de ontwikkeling van de scholen. Samen ontdekken vanuit nieuwsgierigheid! Een goede basis voor een leven lang leren. Ook is hij een tikkeltje eigenwijs dus dat past goed bij het LOVK. Eén van de scholen, de Toermalijn, is een BSOS-school met veel schipperskinderen, waardoor veel raakvlakken zijn te vinden. Treedt in 2019 toe in het bestuur van de LOVK.

Mevrouw A. (Annette) Geluk

 

Heeft zelf ruim zeven jaar meegevaren en als ouder gewerkt met de lespakketten van het LOVK. Haar kinderen bezochten geregeld Het Zwanejong. Is nu als  leerkracht werkzaam op basisschool  De Horizon, een school met schipperskinderen. Lid van de MR op deze school. Treedt op voordracht van de medezeggenschapsraad in augustus 2020 toe in het bestuur.