Bestuur en MR

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden. Een van deze leden is benoemd op voordracht van de MR. De Stichting wordt ondersteund door een besturenorganisatie, de ‘Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag’ (VBS).

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid (secretaris) voor ons toezichthoudend bestuur.

Advertentie en profiel

 

 

 

Inspectie van het onderwijs

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In het vierjaarlijks onderzoek is bij het bestuur van het LOVK onderzocht of het bestuur en de gemandateerde directeur op de ligplaatsscholen en in het (thuis)onderwijs aan boord zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Het reglement en het statuut van de medezeggenschapsraad liggen op de locaties ter inzage. De agenda en de notulen worden met achterban gedeeld via VarenderWijs. Ook worden zij op de website geplaatst. De taken van het secretariaat zijn verdeeld over de oudergeleding.

Correspondentieadres: Medezeggenschapsraad van het LOVK, Papeterspad 5, 3311 WT Dordrecht of mr@lovk.nl