Het LOVK is de enige organisatie in Nederland die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs aan varende kinderen van 3 tot 7 jaar. Hierbij wordt het recht op onderwijs dat zij hebben zo goed mogelijk ingevuld. Dat houdt in dat rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van kinderen en ouders en dat voorbereid wordt op een probleemloze doorstroming naar het reguliere basis­onderwijs. Hiervoor levert het LOVK maatwerk voor elk kind.

Het LOVK is een onderwijsorganisatie waarbij de kern van het onderwijs thuis (aan boord) gegeven wordt door de ouders. Hierdoor legt zij een unieke relatie tussen de thuissituatie en de lessituatie, anders ge­zegd: tussen opvoeding en onderwijs. Het LOVK heeft daarbij in eerste instantie een onder­steunende rol in het onderwijsaspect, en - waar gewenst - een adviserende rol op het gebied van opvoeding en welzijn. Het LOVK verzorgt dit onderwijs in geheel Nederland door middel van één integraal onderwijssysteem. Dat wil zeggen dat het onderwijs aan boord, het ligplaatsonderwijs en de samenwerking met de basisscholen en de peuterspeelzalen elkaar versterken. Daarbij is de persoonlijke mentor de belangrijkste schakel.

Het LOVK onderhoudt nauwe contacten met de BSOS-scholen (Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen). Dit zijn basisscholen die specifieke ervaring hebben met de opvang van schipperskinderen, veelal gesitueerd in de nabijheid van een schippersinternaat.

Na de onderwijsloopbaan bij het LOVK, komt elk schippersgezin voor de keuze van een vervolgschool te staan. Om u te ondersteunen in uw keuze is voor u alle informatie over de vereniging BSOS en de bijbehorende scholen te vinden onder de tab BSOS.