De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Zij streeft ernaar een structurele bijdrage te leveren aan goed onderwijs voor de varende kinderen. Openheid en openbaarheid staat daarbij hoog in het vaandel. Contact met ouders, personeel, directie en bestuur is daarom van essentieel belang en bevordert de onderlinge samenwerking. De MR vergadert vijf keer per jaar, deels in het bijzijn van de directie, waaronder twee keer met een van de bestuursleden. Heb je belangstelling voor deze taak, neem dan contact op met de voorzitter van de MR: anneke.vijken@lovk.nl.