Ligplaatsscholen gesloten tot en met de mei-vakantie

Trots op onze thuisonderwijzers!

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor scholen. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de door de school aangehouden meivakantie.

Voor u als ouders/verzorgers betekent dit dat u tot aan de meivakantie voor de uitdaging staat om met uw hele gezin aan het afstandsonderwijs deel te nemen. We beseffen heel goed dat dit voor velen van u een flinke uitdaging is. Zeker daar waar er voor verschillende kinderen uit het gezin verschillende leerstof en begeleiding nodig is. Ook horen we dat in de scheepvaart de nodige zakelijke uitdagingen komen kijken. We spreken ons respect en onze waardering uit voor de wijze waarop u aan boord het lesgeven vormgeeft. Via onze mentoren krijgen we daar prachtige berichten over binnen.

De ligplaatsscholen van de LOVK zullen ook gesloten blijven en alle activiteiten die gepland waren worden uitgesteld.

Ook de ouderbijeenkomsten van 11 mei in Zwolle, 18 mei in Terneuzen en 25 mei in Dordrecht worden verplaatst naar nader te bepalen data. 

Onze specialist ouderbetrokkenheid Rieke Voorstad geeft u hiervoor het volgende mee:

Het onderwerp van de bijeenkomsten is: ‘Hoe kan ik mijn kind goed voorbereiden op een leven op het internaat en de walschool? ‘Als tip voor de komende tijd aan boord willen we u wijzen op de lessen ‘Sociaal emotioneel leren’ in onze methode ‘VoortVarend’  (Groep 2 thema 6: 21.5, 22.5, 23.5 en 24.5).  Hier leert uw kind vaardigheden om emoties bij zichzelf en de ander te kunnen herkennen en hoe het vervolgens daarmee om kan gaan. Het leren kennen van jezelf: wie ben ik, wat vind ik leuk en niet leuk, het opkomen voor jezelf maar ook het aanleren van gewenste omgangsnormen is van groot belang als uw kind doordeweeks gaat wonen op het internaat. Het is fijn als uw kind zijn emoties kan delen met de leiding van het internaat of met andere kinderen als papa en mama niet in de directe omgeving aanwezig zijn.  

Onze mentoren zijn hard aan het werk om u op alle mogelijke manieren te ondersteunen en het afstandsonderwijs zoals altijd te helpen vormgeven. We raden u aan om de meivakantie ook daadwerkelijk vakantie te houden en het onderwijs even te laten rusten. Voor alle locaties van de LOVK is de meivakantie van maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei. Voor onze locatie in Zwolle is de meivakantie van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei.