De LOVK opent een nieuwe locatie, 't Zwaantje, in Werkendam

Vanaf vrijdag 2 november, direct na de herfstvakantie, kunnen peuters en kleuters vanaf 3,4  jaar op vrijdag terecht voor onderwijs op de nieuwe locatie ’t Zwaantje van de LOVK in internaat De Merwede in Werkendam.

Hierbij voldoet de LOVK aan de vraag van de ouders om een onderwijsmogelijkheid te creëren op vrijdag in Werkendam. Sinds dit schooljaar bieden beide basisscholen in Werkendam op vrijdag geen onderwijs meer voor kleuters uit groep één. De varende kinderen, die juist op vrijdag van boord kunnen, komen daardoor tussen wal en schip. Voor hen is de afwisseling tussen onderwijs aan boord enerzijds en het schoolbezoek anderzijds erg belangrijk en leerzaam. Zij ervaren elke schooldag als een feestje!  

In internaat De Merwede is een mooie grote ruimte mèt buitenspeelmogelijkheid beschikbaar en zodoende was, na overleg met beide directies van de scholen,  de beslissing snel genomen. De varende kinderen vanaf 3,4 jaar zijn welkom op vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. Het onderwijs wordt op dezelfde wijze aangeboden als op alle ligplaatsscholen van de LOVK. De groep wordt geleid door een ervaren onderbouwleerkracht die de gehele dag wordt ondersteund door een onderwijsassistente.

Het betreft een pilot. Zolang er genoeg kinderen gebruik maken van deze ligplaatsschool zal deze vanzelfsprekend gecontinueerd worden. Wij zijn er trots op dat de LOVK wederom mee kan bewegen met de wens van onze ouders. De LOVK hoopt veel kinderen op ’t Zwaantje te mogen ontvangen!

LOVK

Ligplaatschool ’t Zwaantje

Internaat De Merwede

Havenstraat 52, 4251BD Werkendam

Vrijdag van 9.00 uur – 15.00 uur