Hoe meld ik mijn kind aan bij een BSOS- en gastschool

 

Schoolbezoek is als aanvulling op het onderwijs aan boord, voor varende kinderen belangrijk. Op school leert een kind ervaring opdoen in een groep. Naast het onderwijs op onze ligplaatsscholen, zijn we dankbaar dat onze leerlingen op de BSOS-scholen en veel reguliere basisscholen ook welkom zijn. Voordat uw kind een BSOS- of gastschool bezoekt is het wenselijk dat u eerst contact opneemt met de betreffende school.

BSOS-scholen en gastscholen zijn geen LOVK-scholen en hebben te maken met de situatie en mogelijkheden op hun eigen school.

Als u van tevoren contact met de school opneemt, kan er afgestemd worden over de mogelijkheden en als uw kind op de gewenste momenten opgevangen kan worden kan de leerkracht ook tijdig op de hoogte gesteld worden. De leerkracht kan uw kind dan extra welkom heten door praktische voorbereidingen en u en uw kind weten zeker dat uw kind terecht kan en bij welke leerkracht uw kind komt.


In dit overzicht  staan de BSOS-scholen vermeld met per BSOS-school de gewenste wijze van aanmelden. De lijst wordt komende tijd aangevuld met informatie van de andere scholen. Voor het aanmelden bij een gastschool (een reguliere basisschool) neemt u ook altijd eerst zelf contact op met de betreffende school om uw wens voor gastopvang af te stemmen.

Geef bij het afstemmen van de mogelijkheden in ieder geval altijd aan de school door:

  • Naam van uw kind
  • Geboortedatum van uw kind
  • Groep
  • Telefoonnummer ouders
  • Naam en e-mailadres van de LOVK-mentor
  • Gewenste duur van de gastopvang

 Benadert u een reguliere basisschool die nog niet eerder een LOVK-leerling heeft opgevangen en niet bekend is met de LOVK? Deze informatiebrief kunt u gebruiken om aan de gastschool te geven.