Hoe meld ik mijn kind aan bij een BSOS-school en Peuterspeelzaal?

Het bezoeken van school of een Peuterspeelzaal (PSZ) is als aanvulling op het onderwijs aan boord, voor varende kinderen belangrijk. Bij een PSZ en op school leert een kind ervaring opdoen in een groep. Naast het onderwijs op onze ligplaatsscholen, zijn we dankbaar dat onze leerlingen op een aantal PSZ, de BSOS-scholen en veel reguliere basisscholen ook welkom zijn. Voordat uw kind een PSZ,  BSOS- of gastschool bezoekt is het wenselijk dat u eerst contact opneemt met de betreffende organisatie.

BSOS-scholen en gastscholen zijn geen LOVK-scholen en hebben te maken met de situatie en mogelijkheden op hun eigen school.

Als u van tevoren met de school of PSZ contact opneemt, kan er afgestemd worden over de mogelijkheden en als uw kind op de gewenste momenten opgevangen kan worden kan de groepsleidster/leerkracht ook tijdig op de hoogte gesteld worden. Zij kan uw kind dan extra welkom heten door praktische voorbereidingen en u en uw kind weten zeker dat uw kind terecht kan en in welke groep uw kind komt.


In dit overzicht  staan de BSOS-scholen vermeld met per BSOS-school de gewenste wijze van aanmelden. De lijst wordt komende tijd aangevuld met informatie van de andere scholen. 

Voor het aanmelden bij een gastschool (een reguliere basisschool) neemt u ook altijd eerst zelf contact op met de betreffende school om uw wens voor gastopvang af te stemmen.

Geef bij het afstemmen van de mogelijkheden in ieder geval altijd aan de school door:  naam en geboortedatum van uw kind, groep, telefoonnummer ouders, naam en e-mailadres van de LOVK-mentor, gewenste duur van de gastopvang

Benadert u een reguliere basisschool die nog niet eerder een LOVK-leerling heeft opgevangen en niet bekend is met de LOVK? Deze informatiebrief kunt u gebruiken om aan de gastschool te geven. 

 

In dit overzicht staan de PSZ die bekend zijn met de opvang van peuters van schippersouders, de lijst wordt komende tijd aangevuld. Zoekt u contact met een PSZ die nog niet bekend is met de LOVK dan kunt u deze informatiebrief aan hen overhandigen.